ak123


註冊日期: 2013-10-16
最後上線時間: 系統無法顯示日期。

加入「文憑試資訊站」已有 3520 日 。

ak123 的最新帖文和回應


過左報名時限,仲可唔可以報文憑試?

如題...
有無人可以解答下我! thx

 

1    16 October 2013 05:17:05 PM
ak123
吹水區

大家手機用咩台??

有無咩台爆左分鐘,加分鐘都可以好平
今個月溫書同人傾電話傾大左,現在就黎爆分鐘noway

 

0    16 October 2013 05:18:42 PM
如想查閱更多 ak123 的文章和所有回應,請使用本網站的搜尋功能。
ak123

本站貢獻統計


貢獻百分比:0.76%